فصلنامه خانه عمران، فصلنامه فنی مهندسی، آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانی

«مرکز آموزش مهندسین خانه عمران شریف» از سال 1378 بیش از 13 است که با رویکرد علمی و تخصصی در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی و در زمینه برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی، همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی در سراسر کشور فعالیت دارد. اکنون در دهه دوم فعالیت این مرکز قصد داریم تا دستاوردها و تجربیات اساتید، پژوهشگران و بزرگان نامی صنعت عمران و ساختمان کشور را با انتشار فصلنامه فنی مهندسی، آموزشی، پژوهشی و اطلاع‌رسانی خانه عمران به اشتراک گذاشته تا بر این اساس سطح دانش مهندسی کشور بیش از پیش ارتقاء یافته و تاثیر آن بر کیفیت اجرای پروژه‌های عمرانی و ساختمانی دیده شود؛ امید است با یاری خداوند متعال بتوانیم در این مهم موفق شویم.

آخرین مقالات

چهارشنبه 3 اسفند 1390

آخرین اخبار